Monday, August 5, 2013

CATVANLOI.COM Ong thep luon day dien ma kem GI steel conduit - White steel conduit - flexible conduit - ong luon EMT - IMC

Ống luồn dây điện Smartube/CATVANLOI, EMT steel conduit (Electrical Metallic Tubing), ống luồn dây điện IMC conduit/ RSC conduit (Intermediate Metal Conduit- Rigid steel conduit), ống luồn dây điện chuẩn Nhật JISC8305 Loại E & C( White steel conduit), ống thép GI –STK  luồn dây điện chuẩn Anh Quốc BS4568-BS31(Galvanized steel conduit), ống ruột gà lõi thép mạ kẽm luồn dây điện, ống luồn dây điện mềm, ống ruột gà tráng kẽm không bọc nhựa, Flexible metallic conduit- water proof flexible galvanized steel conduit – liquid tight flexible metal conduit

Hiền 0917762008- SALES@CATVANLOI.COM-Ống luồn dây điện CATVANLOI, ống luồn dây điện chuẩn Mỹ EMT steel conduit (Electrical Metallic Tubing), ống luồn dây điện IMC conduit/ RSC conduit (Intermediate Metal Conduit- Rigid steel conduit), ống luồn dây điện chuẩn Nhật JISC8305 Loại E & C & G (White steel conduit), ống thép tráng kẽm luồn dây điện chuẩn Anh Quốc BS4568-BS31(Galvanized steel conduit)


Ống ruột gà lõi thép có bọc nhựa phi 20/D20-Water-proof Flexible Metallic Conduit (W.PFMC); Ống ruột gà lõi thép không bọc nhựa- Flexible Metallic Conduit (FMC); Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện có bọc nhựa dày- Liquidtight Flexible Metal Conduit (LFMC); Phụ kiện nối ống ruột gà lõi thép luồn dây điện-Flexible Conduit Connectors, Squeeze traight flexible connectors, Combination Flexible and IMC / EMT connectors. STEEL CONDUIT BS4568

Ống rut gà lõi thép luồn dây điện CVL-Ong ruot ga boc nhua phi 20/D20- Waterproof/Liquid tight Flexible Metallic Conduit
Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699